Panel of Member

 

Patron
Shri Ranjan Mukherjee

President

Sh. Saurav Banerjee

Vice-Presidents

 • Sh. Amal Kumar Ganguly (Jr.)
 • Sh. Amarnath Ghosh Dastidar
 • Smt. Aparna Bose
 • Sh. Ashok Mukherjee
 • Smt. Bharati Mukherjee
 • Sh. Bhaskar Dutta
 • Sh. Biplab Kumar Sen
 • Smt. Chhanda Bose
 • Smt. Chitra Bose
 • Sh. Debo Prasad Bose
 • Sh. Dibyendu Ghosh
 • Sh. Dipayan Mazumdar
 • Smt. Gayatri Baul
 • Smt. Jaya Nag
 • Smt. Jharna Sen
 • Sh. Jyoti Prasad Nag
 • Smt. Kakoli Mukherjee
 • Sh. Kamal Kumar Ganguly
 • Smt. Krishna Mitra
 • Dr. Kul Bhusan Thukral
 • Smt. Manju Mitra
 • Smt. Mansi Bhadra
 • Smt. Maya Sen
 • Sh. Mihir Mukherjee
 • Sh. Milon Mukherjee
 • Smt. Minoti Bose
 • Smt. Mitali Baul
 • Smt. Mukti Sen
 • Sh. Nirmalendu Ghosh
 • Sh. Nishith Ray
 • Smt. Nita Mukherjee
 • Sh. Prakriti Sen Gupta
 • Sh. Ram Mondal
 • Smt. Rekha Bose
 • Smt. Roma Chakraborty
 • Smt. Roma Mazumdar
 • Sh. Saibal Mukherjee
 • Sh. Samareswar Sen
 • Sh. Samar Nath Ghosh Dastidar
 • Sh. Shankar Bose
 • Sh. Shankar Haldar
 • Smt. Sheela Sen
 • Smt. Shipra Chowdhury
 • Sh. Shishir Mukherjee
 • Sh. Siddartha Baul
 • Smt. Srilata Bose
 • Sh. Subir Mukherjee
 • Smt. Sujata Sen
 • Sh. Sunil Kumar Goswami
 • Sh. Swapan Ghosh
 • Sh. Tushar Mukherjee
 • Sh. Ujjal Kumar Sen
 • Smt. Uma SenGupta

 

 

Chairman. Reception committee
Sh. Barun Mukherjee
Sh. P.R. Sengupta

Sh. Kamaleswar Sen

Sh. Samarendra Bose

Chairman, Co-ordination committee
Sh. Manindra Nath Ghoshal
Smt. Kalyani Dutta

 

 

Chairpersons

 • Alpana & Anandamela
 • Bhog
 • Bijoya Shobha Jatra
 • Decoration
 • Drama and Entertainment
 • Prasad
 • Protima and Daker Saj
 • Puja
 • Puja Mandap, Pandal and Stage
 • Recitation
 • Sharodotsab Patrika
 • Sports, Painting & Fancy Dress
 • Smt. Swapna Mitra
 • Sh. Tapan Guha
 • Sh. Monish Mukherjee
 • Sh. Bimal Ganguly
 • Sh. Som Prakash Mitra
 • Sh. Bimal Kumar Ganguly
 • Sh. Pabitra Sen
 • Sh. Amber Nath Gupta
 • Sh. Mitresh Dutta
 • Smt. Smita Banerjee
 • Sh. Tushar Sarkar
 • Sh. Himangshu Bose

 

 

General Secretary
Sh. Robin Bose

Joint secretaries

 • Sh. Gautam Ghosh Dastidar
 • Sh. Shubham Bose
 • Sh. Shankho Mitra
 • Sh. Subhashish Ghoshal

Treasurer

 • Sh. Arun Ghosal

Assistant Treasurer

 • Sh. Sourav Dey

 

Sectional Secretaries

 • Anandamela
 • Bhog
 • Bijoya shobha jatra
 • Decoration
 • Drama and entertainment
 • Prasad
 • Protima and daker saj
 • Puja
 • Puja mandap, pandal and stage
 • Recitation
 • Sharodotsab patrika
 • Sports, Painting & Fancy Dress
 • Smt. Subhra Karmakar
 • Sh. Prodip Rakshit
 • Sh. Aniruddha Mitra & Sh. Somnath Das
 • Sh. Mitresh Dutta
 • Sh. Tarun Dey
 • Sh. Kamal Kr. Rakshit & Sh. Biswajeet Dutta
 • Sh. Arun Roy
 • Sh. Madhu Mangal Singh
 • Sh. Nilmani Dey
 • Km. Trisha Ghoshal
 • Sh. Pradeep Kumar Sen
 • Sh. Debashish Mitra

Members

 • Sh. Abhay Sarkar
 • Smt. Alaknanda Sen Awasthi
 • Sh. Alok Mukherjee
 • Smt. Anindita Mitra
 • Smt. Anita Ghosal
 • Smt. Anuradha Mukherjee
 • Sh. Arindom Ghosh Dastidar
 • Km. Arpita Gnaguly
 • Sh. Ashim Chakravarty
 • Sh. Ashish Ghosh
 • Sh. Avik Bose
 • Smt. Beena Sarkar
 • Sh. Bhola Nath Pal
 • Smt. Bidisha Nag Singh
 • Smt. Chandana Rawat
 • Sh. Debashish Das
 • Sh. Debashish Ghoshal
 • Sh. Deeptesh Rakshit
 • Sh. Debashish Roy
 • Sh. Devo Pratap Baul
 • Smt. Enakshi Kumar
 • Smt. Gayatri Bose
 • Smt. Jayati Ghosh
 • Sh. Joy Bose
 • Sh. Joy Brata Mitra
 • Sh. Joy Mukherjee
  • Sh. Kalpit Saigal
  • Smt. Krishna Sarkar
  • Smt. Lipika Bose
  • Smt. Madhuchanda Bose
  • Smt. Madhumita Das
  • Sh. Mayukh Sen
  • Smt. Mita Ghoshal
  • Smt. Mita Mukherjee
  • Smt. Moitreyee Bose Kundari
  • Smt. Monika Dey
  • Sh. Nirmal Ghoshal
  • Prof. P. N. Dutta Gupta
  • Smt. Pooja Sen
  • Smt. Pritha Kar Chowdhury
  • Smt. Purnima Mitra
  • Sh. Raja Guha
  • Sh. Rana Sen
  • Km. Ria Sengupta
  • Smt. Rita Mukherjee
  • Sh. Robin Dey
  • Smt. Ronangana Ghosh Dastidar
  • Sh. Sakash Sarkar
  • Sh. Sameer Mukherjee
  • Sh. Samir Guha
  • Sh. Samrat Baul
  • Sh. Sanjib Mukherjee
  • Smt. Saswati Sen
  • Sh. Satyajit Mukherjee
  • Sh. Satyojeet Ghoshal
  • Sh. Sayan Ghosh
  • Sh. Shabari Sen
  • Sh. Shamalesh Kar
  • Smt. Shanta Bose
  • Smt. Sharmistha Sen
  • Smt. Shilpi Ghoshal Thakur
  • Sh. Shiraj Bose
  • Smt. Shubhra Ghosh
  • Smt. Shulagna Sen
  • Sh. Snehashish Ghoshal
  • Smt. Soma Dey
  • Smt. Soma Ghoshal
  • Sh. Somnath Ghosh
  • Sh. Soumen Ghosh
  • Sh. Sourav Bose
  • Sh. Sourish Ghosh Dastidar
  • Sh. Subhashish Haldar
  • Sh. Subhashish Mukherjee
  • Sh. Subhodeep Sen
  • Sh. Subrata Kar Choudhury
  • Sh. Sudeep Sen
  • Sh. Sudeshan Mukherjee
  • Smt. Sudipta Mukherjee
  • Smt. Sujata Bose
  • Sh. Sumit Chowdhury
  • Smt. Sushmita Mitra
  • Sh. Sukhanghshu Chatterjee
  • Smt. Swapna Rakshit
  • Smt. Tuhina Dutta
  • Smt. Tulika Dhillon

    

    

   Honorary auditor
   Sh. Souvik Gupta
   Murti Shilpi
    Sh. Biswajit Pal
   Daker saj shilpi
   Sh. Shyamal Kar
   Keeper of Properties
   Sh. Dilip Ghosh
   Purohit
   Sh. Dakshina Ranjan Bhattacharya